خبرنگاران خارجی از انتخابات ایران چه می گویند؟!


حدود 570 خبرنگار خارجی در حال پوشش اتفاقات انتخابات ریاست جمهوری ایران هستند.نظر آنها در مورد انتخابات ایران هم شنیدنی است...


۰ نظر