حضور سید مصطفی میرسلیم در محل اخذ رای


 سید مصطفی میرسلیم، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور در مسجد قبای تهران رای خود را به صندوق انداخت.


۰ نظر