دوباره آمریکا، دوباره تحریم...


وقتی طرف مقابل شان به همه ی وعده هایش عمل میکند آنها هم همه ی تعهداتشان را نادیده میگیرند.


۰ نظر