سخنان سرلشکر باقری همزمان با حمله موشکی ایران به داعش


صحبتهای سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در نشست فعالان علم و فناوری، همزمان با حمله موشکی ایران به مرکز هدایت و پشتیبانی تروریست های تکفیری


۰ نظر