روحانی: ان‌شاالله ما ضابط حزبی نداریم!!!


امام در وصیت‌نامه‌شان به صراحت گفته‌اند انتظامی، بسیج و سپاه حق ورود به دسته‌بندی‌های حزبی را ندارند.  حتی فکر طرفداری حزبی کارشناس پرونده نباید ایجاد شود.


۰ نظر