ناگفته هاي شنيدني اسحاق جهانگيري درباره قرارداد توتال!


ناگفته هاي شنيدني جهانگيري معاون اول رئيس جمهور/ در حاشيه مراسم آغاز بكار موزه بانك ملي ايران!


۰ نظر