شرایط فوق لوکس حمید بقایی در زندان!


پاسخ سخنگوی قوه قضائیه به ادعای محمود احمدی نژاد در مورد شرایط سخت حمید بقایی در زندان که تماما خلاف واقع بوده!


۰ نظر