کنایه های جنجالی به مسئولان در برنامه حالا خورشید!


از "حالا خورشید " : 
یک مدیر خوب باید کلاس شنا رفته باشه واسه زیرآبی رفتن، باید کلاس رزمی رفته باشه واسه مواقع بحران و مواجه شدن با خبرنگاران!


۰ نظر