کشف ارتباط بین ژن خوب و هزینه‌های تحصیل توسط علی ضیا!


هزینه تحصیل بچه 18 ساله با ژن بد حدود 300 میلیون است!

 


۰ نظر