ماجرای ضرب و شتم مامور پلیس توسط نماینده مجلس!


یکی از مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی در فرودگاه مورد فحاشی و ضرب و شتم یکی از نمایندگان مجلس قرار گرفت و در پی این درگیری بینی مأمور پلیس با ضربه سر نماینده دچار شکستگی بینی شد!


۰ نظر