آخرین حرفهای قالیباف به عنوان شهردار:حلالم کنید!


آخرین صحبت قالیباف به عنوان شهردار تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه 17 مرداد


۰ نظر