اظهارات عجیب نماینده مجلس در مورد سلفی حقارت در گفتگو با رسانه ضدانقلاب!


اظهارنظر عجیب احمد مرادی نماینده اعتدال‌گرای مجلس در گفتگو با رسانه‌های ضدانقلاب


۰ نظر