شهردار جدید تهران بالاخره کی معرفی می شود؟!


توضیحات مرتضی الویری رئیس سنی شورای شهر پنجم در مورد جلسه امروز شورای شهر پنجم و زمان انتخاب شهردار جدید تهران.


۰ نظر