اظهارات جنجالی و دوپهلوی مشایی در مورد ولایت فقیه!


اظهارات جنجالی اسفندیار رحیم مشایی از معاونان محمود احمدی نژاد در مورد ولایت فقیه...


۰ نظر