مناظره آخوندی و نیکزاد بر سر مسکن مهر،به زودی!


برای نخستین بار،وزرای سابق و فعلی"مسکن،راه وشهرسازی" در برنامه حالا خورشید درباره طرح مسکن مهر با هم مناظره می کنند.


۰ نظر