کنایه جالب روحانی به نحوه رای دادن به وزرا!


جلسه رای اعتماد به اعضای پیشنهادی کابینه دوازدهم ( 29 مرداد 1396 )

۰ نظر