وقتی قالیباف عکاس می شود!


عکاسی قالیباف در آخرین جلسه شورای شهر تهران


۰ نظر