لحظه انتصاب مصطفی سلیمی برای سرپرستی شهرداری تهران


شورای شهر تهران مصطفی سلیمی را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کرد. آقای سلیمی با ٢٠ رای موافق و یک رای ممتنع به این سمت انتخاب شد.

مصطفی سلیمی  تا صدور حکم انتصاب شهردار وظایف او را برعهده خوداهد داشت.


۰ نظر