چرا تبادل شهدا در ریف دیرالزور متوقف شده است؟


ماجرای متوقف شدن آخرین سری تبادل شهدا در مرز دیرالزور چیست؟


۰ نظر