بازشدن پای شهردار تهران به هیئت دولت پس از 15سال!


پس از 15سال،محمد علی نجفی شهردار جدید تهران در جلسه امروز هیئت دولت حاضر شد.


۰ نظر