اجرای تحریم های جدید علیه ایران و تمدید تحریم های قبلی!


تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، و اینبار توسط وزارت خزانه داری این کشور...


۰ نظر