رهبر انقلاب: هشدار درباره ورود به مسائل دفاعی ایران


رهبرانقلاب در دیدار دیروز (96/07/26) با نخبگان: اروپایی‌ها باید در مقابل تحریمها و اقدامات کنگره‌ آمریکا بایستند؛ اینکه بگویند ما مخالفیم این کافی نیست!


۰ نظر