وقتی روحانی مذاکره با آمریکا را دیوانگی می خواند!


در حاشیه جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی علوم و نیرو در مجلس شورای اسلامی (96/08/07)


۰ نظر