حضور احمدی نژاد در مراسم ترحیم پدر سردار قاسم سلیمانی


دکتر احمدی نژاد در مراسم ترحیم پدر حاج قاسم سلیمانی شرکت کرد


۰ نظر