چرا مناظره بین آخوندی و نیکزاد درباره مسکن مهر انجام نشد؟!


قرار بود مناظره ای بین وزرای سابق و فعلی راه و شهرسازی راجع به مسکن مهر در برنامه حالا خورشید صورت بگیرد اما...


۰ نظر