عکس برداری از تأسیسات هسته ای امری طبیعی است


صحبت های سخنگوی سازمان انرژی اتمی و تأکید مدیر کل آژانس انرژی اتمی بر پایبندی ایران به تعهدات خود.


۰ نظر