سفر امانوئل مکرون به ایران


نخستین حضور یک رئیس جمهور فرانسوی از حدود 50 سال پیش.


۰ نظر