سخنان رئیس جمهور در بدو ورود به کرمانشاه


صحبتهای ریاست جمهوری در ابتدای سفر خود به کرمانشاه


۰ نظر