رئیس جمهور وارد سر پل ذهاب شد


ورود رئیس جمهور به سر پل ذهاب برای بازدید از مناطق زلزله زده


۰ نظر