سخنان ریاست جمهوری در میان زلزله زدگان غرب کشور


چکیده ای از سخنان دکتر روحانی در میان مردم زلزله زده غرب کشور


۰ نظر