تشکر ویژه ریاست جمهوری از سردار سلیمانی


تبریک و تشکر مقام ریاست جمهوری از سردار قاسم سلیمانی به دلیل موفقیت اخیر در نابودی شجره خبیثه داعش در منطقه


۰ نظر