پست اینستاگرام سردار سلیمانی درباره عدم دیپلماسی با داعش


کلیپی ویژه درباره علت انجام ندادن دیپلماسی در مقابل داعش که صفحه اینستاگرام سردار سلیمانی منتشر کرد


۰ نظر