تشکر ویژه علی لاریجانی از سردار سلیمانی


قدر دانی لاریجانی از سردار سلیمانی در زمینه امنیت کشور و همسایه های ایران


۰ نظر