هشدار برجامی به آمریکا


سخنگوی سازمان انرژی اتمی درخصوص اقدامات آمریکا درخصوص برجام هشدار داد.


۰ نظر