وقتی مدیران دل به قانون نمی دهند و از یارانه نمی گذرند


بیش از 30 درصد مدیران دولتی یارانه می گیرند.


۰ نظر