سخنان جالب محبی ‌نیا نماینده اصولگرای مجلس در اعتراض به شورای نگهبان


سخنان جالب محبی ‌نیا نماینده اصولگرای مجلس در اعتراض به شورای نگهبان؛ به روح امام مردم از ما ناراضی‌اند، مملکت در حال از دست رفتن است


۰ نظر