وعده ی دولت درباره ی تولید اشتغال شدنی نیست!


گفتگوی محمد حسین رنجبران با حسین کمالی،وزیر سابق کار در دولت مرحوم رفسنجانی و دوره اول دولت اصلاحات (96/10/01)


۰ نظر