راهپیمایی گسترده مردم شهرهای مختلف در محکومیت اغتشاشات


مردم سراسر کشور در محکومیت اقدامات تخریبگران در چند شهر، راهپیمایی کردند.


۰ نظر