اعتراف تأمل برانگیز وزیر مسکن پهلوی درباره اغتشاشات


از ماه ها قبل برنامه ریزی کرده بودیم ایده این بود که آغاز حرکت سیاسی نباشد و از معیشت ورود کنیم...


۰ نظر