واکنش ظریف به اظهارات نژادپرستانه دونالد ترامپ


ترامپ پشت درهای بسته گفته است که چرا آمریکا باید از برخی کشورها مهاجر بپذیرد. البته او این کشورها را «چاه مستراح» خوانده و گفته است که آمریکا فقط از این کشورها مهاجر می‌پذیرد.این اظهارات واکنش های بسیاری را در سراسر جهان در پی داشت...


۰ نظر