علت عدم مهار به موقع آتش سوزی نفت کش ایرانی چه بود؟


سخنان قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس


۰ نظر