واکنش جهانی به ماجراجویی جدید رئیس جمهور آمریکا


ترامپ تعلیق تحریم های هسته ای ضد ایران را در چهارچوب برجام انجام داد اما گفت این آخرین بار است که این کار را انجام میدهد.


۰ نظر