لحظه عزل قانونی منتظری در مجلس خبرگان در حضور هاشمی رفسنجانی


جلسه مجلس خبرگان رهبری 14 خرداد 1368


۰ نظر