آغاز رزمایش مشترک محمد رسول الله (ص) ارتش ایران


رزمایش مشترک ارتش با اعلام رمز "یا رسول الله" توسط امیر سیاری از عرشه ناو موشک انداز فلاخن در سواحل دریای عمان آغاز شد.


۰ نظر