سفر نوبخت به کرمانشاه


نوبخت برای افتتاح چند طرح امروز به کرمانشاه سفر کرد.


۰ نظر