انتقاد تلخ مازیار میری از مسئولین و رئیس جمهور نسبت به مردم


برنامه دورهمی (96/11/06)


۰ نظر