شاخص ترین دستاورد روحانی از سفر به کرمان؟!


گزیده ای از سخنان روحانی در پایان سفر به کرمان 96/11/13


۰ نظر