واکنش تند زیباکلام به اظهارات نجار درباره پول های اهدایی مردم


واکنش تند زیباکلام به اظهارات نجار که خواسته بود زیباکلام پول های اهدایی مردم را به این سازمان بدهد


۰ نظر