تغییر جبهه و انتقاد امیر جعفری از روحانی قبل و بعد از انتخابات!


مقایسه‌ی امیر جعفری در میتینگ تبلیغاتی ستاد روحانی قبل از انتخابات ریاست‌ جمهوری و بعد از آن.


۰ نظر