رهبرانقلاب: حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است


مسئولان برای مردم کار کنند و این شکایات را به‌جد دنبال کنند


۰ نظر